Week van de Eenzaamheid

Week van de Eenzaamheid

 

 

Op 27 september 2018 start de week van de Eenzaamheid.

Landelijk zal er op allerlei manieren aandacht aan het thema geschonken worden middels lezingen, activiteiten en publicaties.

Ook Welzijn Bergen speelt in op de campagne en zal op 27 september starten met Steunpunt Eenzaamheid. Het Steunpunt wil meer bekendheid geven aan het onderwerp en zichtbaar zijn voor iedereen die behoefte heeft aan advies over dit onderwerp of behoefte heeft om een gesprek over eenzaamheid aan te knopen.

Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdsgroepen, dus ook bij jongeren. Denk aan de gevolgen van een scheiding of ziekte, een verhuizing, werkloos raken of ziek worden. Eenzaamheid kan ontstaan door het ontbreken van zelfvertrouwen en niet realistische verwachtingen van relaties, waarbij je telkens teleurgesteld raakt.

 

Welzijn Bergen heeft hulp gekregen van een aantal ambassadeurs die vanwege hun professie of achtergrond een breed netwerk hebben. Zij kunnen het onderwerp eenzaamheid aansnijden op de werkvloer of in hun omgeving en er op deze manier meer bekendheid aan geven.

Op 27 september zal om 16.00 op een ludieke manier door Burgemeester Hafkamp

website www.steunpunteenzaamheid.nl gelanceerd worden voor de gemeente Bergen.

 

Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben maar u wilt wel heel graag aanwezig zijn bij de lancering van het Steunpunt Eenzaamheid Bergen, stuur dan een mail naar s.groenewegen@welzijnbergen.nl.