Taalhuis

Maak kennis met Sociaal Team en Taalhuis

 

De medewerkers van het Sociaal Team Bergen en het Taalhuis Bergen nodigen u van harte uit voor een kennismakingsbijeenkomst op donderdag 7 juni. In de bijeenkomst laten we u kennismaken met wat de gemeente en het Taalhuis kunnen doen als u of iemand in uw omgeving hulp of ondersteuning nodig heeft.

 

U bent een van de vele inwoners van onze gemeente die actief is om anderen te helpen. Bijvoorbeeld doordat u mantelzorg biedt, regelmatig bij een buur langs gaat om een oogje in het zeil te houden, of omdat u bij iemand boeken langsbrengt, of op een heel andere manier een ander helpt. Maar wat als blijkt dat er meer nodig is? Waar kunnen zij – of u als vrijwilliger - dan terecht? U hoort het op 7 juni, tijdens de informatieve bijeenkomst van 15.30 tot 17.30 uur in de bibliotheek in Bergen

(Dreef 1).

 

Tijdens de bijeenkomst stelt eerst het Sociaal Team Bergen zich voor. De medewerkers vertellen kort wat het Sociaal Team doet en waarvoor inwoners bij het Sociaal Team terecht kunnen. Daarna geeft een medewerker van het Taalhuis een kijkje in de wereld van laaggeletterd zijn. Wat heeft het voor impact op je leven als je niet (goed) kunt lezen, schrijven, rekenen of werken op een computer. Wat kunnen inwoners dan voor elkaar doen en wat kan het Taalhuis Bergen in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven bieden? Na afloop is er tijd om informeel kennis te maken met elkaar en vragen te stellen, onder het genot van een drankje

 

U bent van harte welkom bij de bijeenkomst in de bibliotheek. Toegang is gratis maar aanmelden vooraf is gewenst: graag vóór 4 juni via www.bibliotheekkennemerwaard.nl of telefonisch, (072) 589 43 60.