Missie

Missie / Visie

Missie

Het leveren van een actieve en professionele bijdrage aan het voorkomen, signaleren en samen met inwoners oplossen van lokale maatschappelijke vraagstukken, vanuit een evenwichtig en sociaal pakket van welzijnsvoorzieningen en diensten in de gemeente Bergen.

 

Visie:

De burger stuurt zelf zijn of haar eigen leven. Om dat goed te doen, moet de balans tussen een vijftal levensdomeinen in orde zijn: lichaam en geest, waarden en inspiratie, arbeid en presteren, materiële situatie, sociale netwerken. Welzijnsvoorzieningen en diensten bieden een antwoord op vragen in de levensdomeinen, daar waar mensen kwetsbaar zijn en een vorm van ondersteuning nodig hebben om langer zelfstandig en zelfredzaam te kunnen zijn en welzijn te kunnen ervaren.

 

Tekorten in het ene levensdomein kunnen gecompenseerd worden door het versterken van andere levensdomeinen. Stichting Welzijn Bergen werkt op een actieve manier mee aan het versterken van individuele levensdomeinen.

 

Welzijn voor een individu, betekent nog geen welzijn voor de gehele samenleving (en omgekeerd). Alleen door mensen, ideeën en krachten bij elkaar te brengen, netwerken goed in te zetten en bruggen te slaan tussen mensen en organisaties, worden maatschappelijke vraagstukken opgelost. Stichting Welzijn Bergen inspireert mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor vraagstukken die de lokale samenleving aangaan. Daarnaast inspireert zij mensen om samen met haar verantwoordelijkheid te nemen bij het ondersteunen van mensen die het minder hebben getroffen of die tijdelijk uit balans zijn geraakt.

 

De schaalvergroting in de samenleving draagt bij aan vervreemding en anonimiteit. Stichting Welzijn Bergen zoekt bij haar activiteiten en diensten de menselijke maat. De juiste schaal waarbij mensen zich verbonden voelen met problemen en kansen. Doen wat nodig is, waar dat mogelijk is. Samen met anderen, op een professionele, efficiënte en prettige manier voor alle betrokken partijen.

 

Altijd beter door oplossingen aan te dragen voor mensen die nieuwe kansen zoeken, voor mensen die het even moeilijk hebben, voor hun omgeving die daar baat bij heeft. Stichting Welzijn Bergen organiseert hulp, advies, ontmoeting en biedt perspectief.

 

Altijd samen door samen te werken met andere organisaties en individuen, omdat samenwerking kansen biedt. Stichting Welzijn Bergen neemt hierbij haar eigen verantwoordelijkheid en spreekt anderen hier ook op aan.

 

Altijd dichtbij door betrokken te zijn bij mensen, buurten, dorpskernen en samenleving. Stichting Welzijn Bergen is ondernemend naar burgers en naar de maatschappij en haar bevlogenheid schept kansen en vertrouwen.

Vrijwilligers

 

Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Kijk dan snel op onze vacaturebank en meld u aan!