Salons & Cafés


Op deze pagina vertellen wij u meer over de Salons en Cafés.


Alzheimer Café

In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. U bent van harte welkom.


Klik hier voor de agenda Noord-Kennemerland


Mantelzorgsalon on tour

In de Mantelzorgsalons komen mensen bijeen die, vaak ongewild, mantelzorger zijn voor een naaste. De salons zijn bedoeld voor mantelzorgers, hun naasten, vrijwilligers en professionals. De salons worden telkens op een andere locatie georganiseerd.