Salons

Salons & Cafés


Op deze pagina vertellen wij u meer over de Salons en Cafés.


Alzheimer Café

In het Alzheimer Café komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen. U bent van harte welkom.


Klik hier voor de agenda Noord-Kennemerland


Mantelzorgsalon on tour

In de Mantelzorgsalons komen mensen bijeen die, vaak ongewild, mantelzorger zijn voor een naaste. De salons zijn bedoeld voor mantelzorgers, hun naasten, vrijwilligers en professionals. De salons worden telkens op een andere locatie georganiseerd.


De eerstvolgende mantelzorgsalon zal plaatsvinden op donderdag 23 januari van 10.00 - 12.00 uur in Wijksteunpunt De Sanderij. Vooraf aanmelden hiervoor is wenselijk maar niet verplicht, dus u kunt altijd nog op het laatste moment aanschuiven!


Contact


Mantelzorg

Carla Meliefste

Tel: 072-509 5267