Zelfstandig wonen met de service van WonenPlus   


WonenPlus biedt praktische hulp en ondersteuning aan

ouderen en kwetsbare inwoners van de gemeente

Bergen. Het doel is dat zij zo lang mogelijk op een

prettige manier zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

WonenPlus heeft om dit te kunnen realiseren vele

enthousiaste vrijwilligers die graag hun steentje bijdragen.


Lidmaatschap

Het lidmaatschap van WonenPlus kost € 30,00 per jaar. Huurders van Woningstichting Kennemer Wonen betalen € 20,00 per jaar.


Voor informatie kunt u contact opnemen met onze consulente Carla Meliefste, maandag t/m vrijdag te bereiken tussen 9.00- 12.00 uur via 072- 5095267 of via c.meliefste@welzijnbergen.nl. Het is ook mogelijk dat de consulente bij u op huisbezoek komt om het één en ander te bespreken.


U kunt uw abonnement telefonisch regelen, dan kunt u per direct gebruik maken van al onze diensten. Hiernaast een overzicht van onze dienstverleningen.


Of klik hier voor het inschrijfformulier. Nadat u dit formulier heeft ingevuld en retour heeft gestuurd, krijgt u van ons een bevestiging van uw lidmaatschap.