Disclaimer


Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Stichting Welzijn Bergen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting Welzijn Bergen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.


Merken

De woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Stichting Welzijn Bergen, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting Welzijn Bergen is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.


Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Stichting Welzijn Bergen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Stichting Welzijn Bergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden


De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Stichting Welzijn Bergen is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.


Vragen en opmerkingen

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen.