Jaarverslag in vogelvlucht


Onder de noemer ‘2017 in vogelvlucht’ heeft Stichting Welzijn Bergen het verkort jaarverslag 2017 gepubliceerd. Vanaf vandaag is het hier te lezen op de website.


In het verkorte verslag geven directeur Renze Engelkes, bestuur en medewerkers in 21 pagina’s een indruk van de activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Ook kerncijfers worden gegeven. Zo meldt het jaarverslag dat SWB zo’n 700 vrijwilligers telt!

Tot de belangrijke ontwikkelingen in 2017 rekent het jaarverslag de samenwerking met Vluchtelingenwerk, bibliotheken en de Vrijwilligers Centrale Bergen en de samenwerking met vakgenoten in gemeenten in de regio. Vanzelfsprekend worden ook aandachtspunten genoemd. Zo stipt het jaarverslag onder meer de positie van de welzijnsaccommodaties in de kern Bergen aan als ‘zorgelijke ontwikkeling’.

Alle activiteiten van SWB worden in het verkorte jaarverslag benoemd. Wie niettemin het volledige jaarverslag 2017 wil lezen, kan dit opvragen bij de stichting.