Langer zelfstandig thuis blijven wonen


De opplusregeling in Bergen krijgt een vervolg. Het project is opgezet om 55-plussers in het bezit van een eigen woning en mensen met een lichte functiebeperking zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Met een aantal – soms kleine – aanpassingen kan de woning veiliger en comfortabeler worden gemaakt. De gemeente Bergen ondersteunt financieel.Een trap voor de voordeur, gladde vloeren, de douche in bad, geen goede verlichting op de trap… Als je ouder wordt, is dat niet altijd even praktisch. Zeker niet omdat het genezingsproces na een val minder snel gaat.

De meeste ongelukken gebeuren in en rondom huis, en dan vooral op de route van de slaapkamer naar de badkamer (toilet) en op de trap.

Bij opplussen gaat het om het wegnemen van barrières in en om de woning. Het college van Bergen heeft besloten wederom hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. De regeling van vorig jaar krijgt daarmee een vervolg. Er is tot eind 2019 maximaal € 40.000 beschikbaar.

De subsidie is bestemd voor aanpassingen die het huis veiliger en comfortabeler maken, zoals een handgreep in de wc of anti-sliptegels in de douche. Wie voldoet aan de voorwaarden kan 50% van de gemaakte kosten vergoed krijgen met een minimum van € 250 tot een maximum van € 750.

Vanwege de verantwoording van de uitgegeven gelden is het van belang de juiste procedure te volgen: 1. aanvraag, 2. offerte, 3. goedkeuring, 4. uitvoering.


Meer weten?

Als u aanpassingen in de woning wilt doen, en als u wilt weten of u in aanmerking komt voor subsidie, neem dan contact op met Stichting Welzijn Bergen, tel. 072- 5095267.