Woon Bewust, Leef Actief!


Begin dit jaar is het project ‘Woon Bewust, Leef Actief’ gestart. Dit project is voor leden van WonenPlus.


‘Woon Bewust’ wil de leden bewust maken van hun woonsituatie en van de mogelijke risico’s die kunnen leiden tot valpartijen in het om het huis. De leden krijgen vrijblijvend, onpartijdig en op maat advies. Het belang van bewegen wordt ook onder de aandacht gebracht, omdat beweging een belangrijke factor is om lang zelfstandig kunnen wonen.

Op aanvraag worden huisbezoeken gedaan door vrijwilligers van Stichting Welzijn Bergen. Zij lopen een checklist langs, waarmee een inventarisatie gemaakt kan worden van de veiligheid in en rond het huis.

Een groep vrijwilligers is getraind in het stellen van de juiste vragen en het herkennen van probleemsituaties. Daarnaast is het signaleren van eenzaamheid een belangrijk aspect. Kent u bijvoorbeeld uw buren en weet u hun telefoonnummer?


Vragen?

Neem contact op met Carla Meliefste, tel. 072 509 5267 (ma-do tussen 9.00 – 12.00 uur)