Renze Engelkes


Telefoon:

072-5093265

Email: directie@welzijnbergen.nl


Renze Engelkes

 

Welzijn is:

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.


Mijn specialisatie is:

Het creëren en bewaken van de voorwaarden waarbinnen medewerkers en vrijwilligers van Stichting Welzijn Bergen hun werk kunnen doen en zich blijvend kunnen vernieuwen.


Werkgebied:

BUCH gebied, met accenten op de gemeenten Bergen en Uitgeest.


Werkzaamheden:


-Algemeen directeur Stichting Welzijn Bergen

-Lid directieoverleg welzijnsorganisaties BUCH

-Beleidsoverleg gemeenten en maatschappelijke partnerorganisaties in het sociaal domein

-Bewaken van de afspraken en voorwaarden voor de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF)

-Opstellen begrotingen en monitoring financiële resultaten in relatie tot te leveren prestaties

-Advisering bestuur Stichting Welzijn Bergen


Ik maak me hard voor:

-Een welzijnsorganisatie als gereedschap voor inwoners om te komen tot zoveel mogelijk regie op de eigen woon-, werk- en leefsituatie

-Het ondersteunen van (nieuwe) maatschappelijke initiatieven

-Een goed werkgeverschap van Stichting Welzijn Bergen voor haar medewerkers

-Het blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden voor de SWB om invulling te geven aan de transformatieopgave binnen het sociaal domein

-Het ontwikkelen van Stichting Welzijn Bergen tot een betrouwbare ketenpartner binnen het sociaal domein: “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”.