Vrijwilligers


Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Kijk snel op onze vacaturebank!


Aanmelden

vrijwilligers

Onze mensen


SWB steunt op de enthousiaste inzet van vrijwilligers en een vaste staf van meer dan 20 medewerkers. Klik hier voor het volledige overzicht van ons vaste team. 

Ons bestuur


Stichting Welzijn Bergen heeft een toezichthoudend bestuur. Hetgeen wil zeggen dat de dagelijkse leiding is gemandateerd aan de directeur van de stichting. De directeur rapporteert periodiek aan het bestuur en legt beleidskeuzes voor aan het bestuur ter vaststelling.

Aan het begin van ieder jaar wordt een P&C-planning vastgesteld met alle bestuurlijke besluitvormingsmomenten. De belangrijkste hiervan: vaststelling inhoudelijk jaarverslag en financieel verslag over voorgaand boekjaar; vaststelling werkplan en integrale kostprijzen voor komend boekjaar.

Het stichtingsbestuur heeft drie keer per jaar een beleidsoverleg met wethouder en ambtenaren van de gemeente Bergen in het kader van de Beleidsgestuurde Contract Financiering.

De bestuursleden zijn: Jochem Gelderman (voorzitter), Charles Bakker (penningmeester), Aad van Fulpen (lid), Hubert Bijkerk (lid).