Vrijwilligers


Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk? Kijk snel op onze vacaturebank!


Aanmelden

vrijwilligers

Over ons

 

Stichting Welzijn Bergen werkt volgens de principes van ‘welzijn nieuwe stijl’. Inwoners worden geholpen zelf de regie (terug) te nemen over hun dagelijks leven.


Activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd door een kern van vaste medewerkers, samen met 700 vrijwilligers. Dit garandeert een actueel overzicht en goed inzicht in de ontwikkelingen in Bergen. Gewerkt wordt vanuit tien laagdrempelige accommodaties in Bergen, Egmond, Schoorl en Uitgeest.


De agogisch medewerkers stimuleren en begeleiden groepen en individuen bij gewenste ontwikkelingen in de buurten en wijken en/of het eigen leven. De ondersteuning is tijdelijk en gericht op het verwerven van vaardigheden om de eigen regie terug te nemen. SWB heeft hierbij veel lokale en regionale partners. 


Gewerkt wordt vanuit tien accommodaties in Bergen, Egmond, Schoorl en Uitgeest. Beheerders zorgen voor een laagdrempelige toegang. Om de ‘eigen kracht’ van inwoners te bevorderen hanteert SWB een ‘ijzeren reeks’: ontmoeten leidt tot kennen; kennen leidt tot vertrouwen; vertrouwen leidt tot samenwerking.

Ons bestuur


Onze stichting heeft een toezichthoudend bestuur. De dagelijkse leiding is gemandateerd aan de directeur. Hij rapporteert aan het bestuur en legt beleidskeuzes voor. De bestuursleden zijn: voorzitter Jochem Gelderman, penningmeester Charles Bakker en leden Aad van Fulpen en Hubert Bijkerk. Meer info.


Onze mensen


SWB steunt op de enthousiaste inzet van vrijwilligers en een vaste staf van meer dan 20 medewerkers. Klik hier voor het volledige overzicht van ons vaste team.